Demonstracje są przeznaczone dla studentów, a nie dla wykładowcy

Przy prowadzeniu wykładów fizyki należy zdawać sobie sprawę z tego, że demonstracje na sali wykładowej są nieodłączną i niezmiernie ważną częścią dobrego wykładu.

Ciekawe linki

- Filmy z Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2007 -Lista filmów demonstracyjnych

Aktualności i wydarzenia


Seminaria IFD w roku 2008/2009
Seminaria IFD w roku 2009/2010

*** *** ***
Seminaria Instytutu Fizyki Doświadczalnej

13 stycznia 2011, mgr Bogdan Nienałtowski
(Instytut Fizyki Doświadczalnej, UG):
" Mode locking w akustyce słyszalnej. Generacja impulsów typu delta-DIraca. "

16 grudnia 2010, dr Marek Józefowicz
(Instytut Fizyki Doświadczalnej, UG):
" Wpływ oddziaływań międzymolekularnych na właściwości fotofizyczne i fotochemiczne wybranych molekuł donorowo-akceptorowych "

11 grudnia 2010, Sympozjum dla nauczycieli
(Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki):
"

2 grudnia 2010, mgr. Monika Ojekhile
(Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, UG):
Obrona doktoratu - Formalizm uogulnionych układów kwantowych "

18 listopada 2010, Em. Prof. Gebhard von Oppen
(Institut fuer Optik und Atomare Physik, Technische Universitaet Berlin):
From the experimental foundations to the relation of quantum to classical physics "