panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel
ENGLISH!!!!!!

Ramowe plany zajęć

Dostępne plany zajęć w postaci plików pdf i xls dla kierunków:

Kierunek
plik pdf
plik xls
Bioinformatyka I stopień --- download
Fizyka I stopień --- download
Fizyka II stopień --- download
Fizyka medyczna I stopień --- ---

Planów kierunków dla specjalności fizyka komputerowa i fizyka z informatyką szukaj na stronie Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki.

Powrot Powrot